Gudrais jelgavnieks (turpinājums)

Atpazīsti Jelgavas ēkas!

2.

Kura no šīm ēkām ir 2016. gadā atklātais Pārtikas tehnoloģiju fakultātes studiju un zinātnes centrs?