Vispārīgi darba aizsardzības jautājumi, normatīvie akti, darba vides risku ietekme, novērtēšana un novēršana.

Personāla vadība, atlase un novērtēšana ir integrēts studiju kurss, kas koncentrēti ilustrē galvenos personāla vadības procesus un liek nozīmīgu akcentu uz personāla attīstības, atlases un novērtēšanas funkcijām uzņēmumā.