Interaktīvs tests, lai pārbaudītu zināšanas par profesionālo vidējo izglītību

Pēc 9. klases ir jāizdara izvēle par turpmākajām mācībām - vidusskola, tehnikums, arodskola, mūzikas vai mākslas skola. Tās visas ir profesionālās izgītības iestādes. Jo vairāk zini par izglītības iespējām, jo vieglāk ir izdarīt izvēli.

Tests domāts, lai pārbaudītu zināšanas par izglītības sistēmu un profesionālās izglītības iestādēm.